Fiscale voordelen in België

Vrijstelling belasting op inverkeerstelling

In het Vlaams gewest, zijn de motorfietsen met een puur elektrisch brandstoftype, vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling.
Meer informatie over deze vrijstelling kan u < hier > vinden.
Deze vrijstelling is niet van toepassing op leasing voertuigen en onder voorbehoud van wijzigingen door de overheid.

Vrijstelling belasting op inverkeerstelling

In het Vlaams gewest, zijn de motorfietsen met een puur elektrisch brandstoftype, vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling.
Meer informatie over deze vrijstelling kan u < hier > vinden.
Deze vrijstelling is niet van toepassing op leasing voertuigen en onder voorbehoud van wijzigingen door de overheid.

Belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig

Onder voorbehoud van wijzigingen door de Federale overheid, kunt u in 2020 nog steeds genieten van een aanzienlijke belastingvermindering bij de aankoop van een elektrische motorfiets:

Voor een motorfiets en een driewieler bedraagt de belastingvermindering:

 • 15% van de aankoopwaarde van het elektrisch voertuig
 • maximum 3.140 euroberekend op btw inclusief prijs.

Meer informatie over deze belastingvermindering kan u < hier > vinden.

VOORBEELD:

U koopt een Energica Ego twv €23.794 BTW Inclusief, dan kan u via de belastingaangifte tot €3.140 terugkrijgen. 15% = €3.569, welke hoger is dan het maximum bedrag en dus gereduceerd wordt. Uiteindelijk zou deze moto u dus €20.654 kosten.
Of u koopt een Energica SS9 twv €19.827 BTW Inclusief, dan kan u via de belastingaangifte tot €2.974 terugkrijgen. Uiteindelijk zou deze moto u dus €16.853 kosten.

Het elektrisch voertuig moet ‘in nieuwe staat’ zijn: het wordt bij de DIV (Directie voor Inschrijving van de Voertuigen) ingeschreven en dat gebeurde nog niet eerder (in België of in het buitenland) dan de datum die voorkomt op de factuur.

De vermindering kan u worden verleend voor zover u geheel of gedeeltelijk eigenaar bent van het verworven voertuig. Het feit dat het voertuig niet is ingeschreven op uw naam of dat het gebruikt wordt door andere personen dan uzelf, heeft geen invloed op de toekenning van de belastingvermindering.

Voor dit fiscaal voordeel mogen de betrokken uitgaven worden betaald door een andere persoon dan uzelf.

Voorbeelden:

 • Betaling van de uitgaven door uw partner of echtgenoot;
 • Betaling van de uitgaven door een familielid.

Het elektrisch voertuig mag dus ook door uw echtgenoot worden betaald zelfs wanneer jullie als alleenstaanden worden belast.

Voorbeeld:

gehuwden waarvan één van beide Europees ambtenaar is en die als alleenstaanden worden belast.”

Het moet gaan om een motorfiets, een driewieler of een vierwieler:

 • die uitsluitend wordt aangedreven door een elektrische motor (hybride voertuigen zijn dus uitgesloten)
 • die ten minste twee personen kan vervoeren
 • waarvoor een geldig Belgisch (categorie A of B), een Europees of een ander gelijkwaardig rijbewijs vereist is

Wettelijk gezien, en naar analogie met voertuigen die uitgerust zijn met een verbrandingsmotor, gelden volgende definities:

Een motorfiets is een tweewielig voertuig met of zonder zijspan uitgerust met een motor en/of haalt een maximale snelheid van meer dan 45 km per uur.

Een driewieler is een symmetrisch driewielig voertuig uitgerust met een motor en/of haalt een maximale snelheid van meer dan 45 km/u.

Een vierwieler is een voertuig met vier wielen, dat leeg minder dan of gelijk aan 400 kg weegt (550 kg voor voertuigen gebruikt voor goederenvervoer), niet inbegrepen het gewicht van de batterijen.

Voor een motorfiets en een driewieler bedraagt de belastingvermindering:

 • 15% van de aankoopwaarde van het elektrisch voertuig
 • maximum 3.140 euro voor aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019)

Voor een vierwieler bedraagt de belastingvermindering:

 • 15% van de aankoopwaarde van het elektrisch voertuig
 • maximum 5.150 euro voor aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019)


Opgelet!

Er is geen belastingvermindering meer voor de aankoop van een elektrische personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus sinds het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013).

U berekent het bedrag van de belastingvermindering en vult het in uw belastingaangifte in in vak X, P, naast de codes 

 • 1325 (voor motorfiets of driewieler)
 • 1326 (voor vierwieler)

Opgelet!

U moet hier het bedrag van de belastingvermindering invullen en niet het bedrag van de factuur. 

Rekenvoorbeelden van de belastingvermindering

Voorbeeld 1 : Jan heeft in 2019 een elektrische vierwieler van 35.000 euro gekocht.

Prijs btw inbegrepen

€ 35.000
Belastingvermindering voor een elektrische vierwieler (15% van 35.000 euro = 5.250 euro, beperkt tot 5.150 euro)€ 5.150
Uiteindelijke prijs, na aftrek van de belastingvermindering€ 29.850


Voorbeeld 2 : Katrien heeft in 2019 een elektrische motorfiets van 10.000 euro gekocht.

1° mogelijkheid:

Prijs btw inbegrepen€ 10.000 
Belastingvermindering voor een elektrische motorfiets (15% van 10.000 euro = 1.500 euro, of een bedrag lager dan de grens van 3.140 euro)€ 1.500 
Uiteindelijke prijs, na aftrek van de belastingvermindering€ 8.500  

2° mogelijkheid: de verkoper geeft een korting van 5% op de aankoopprijs (incl. btw):

Prijs btw inbegrepen€ 10.000 
Prijs btw inbegrepen, met de korting door de verkoper (5%)€ 9.500 
Belastingvermindering voor een elektrische wagen (15% van 9.500 euro = 1.425 euro, of een bedrag lager dan de grens van 3.140 euro)€ 1.425  
 
Uiteindelijke prijs, na aftrek van de belastingvermindering€ 8.075 

U moet de aankoopfactuur van het voertuig en het betalingsbewijs voor het factuurbedrag kunnen voorleggen.

De aankoopfactuur die u kreeg van de verkoper moet de volgende formule bevatten:

Verklaring in toepassing van het artikel 6313 van het KB/WIB 92 betreffende een elektrisch voertuig beoogd in artikel 14528 van het genoemde Wetboek.

Ik, ondergetekende ……. , bevestig dat het voertuig beschreven in deze factuur nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een inschrijving in België of in het buitenland, en dat het beantwoordt aan de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 14528 van het genoemde Wetboek.

Voor dit fiscaal voordeel mogen de betrokken uitgaven worden betaald door een andere persoon dan uzelf.
Voorbeelden:

 • Betaling van de uitgaven door uw partner of echtgenoot;
 • Betaling van de uitgaven door een familielid.

Het elektrisch voertuig mag dus ook door uw echtgenoot worden betaald zelfs wanneer jullie als alleenstaanden worden belast.

Voorbeeld:

gehuwden waarvan één van beide Europees ambtenaar is en die als alleenstaanden worden belast.

Neen.

Die vermindering is beperkt tot de te betalen belasting.

Als de belastingvermindering (al of niet volledig) niet kan worden toegekend omdat u te weinig belastingen betaalt, dan kan het saldo niet teruggestort of overgedragen worden naar een ander belastbaar tijdperk.